Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorArslan, Kahraman
dc.date.accessioned2014-09-04T07:28:47Z
dc.date.available2014-09-04T07:28:47Z
dc.date.issued2002-07
dc.identifier.citationARSLAN, K. (2011). Üniversiteli gençlerde mesleki tercihler ve girişimcilik eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 3 (2), 1-11. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/189
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/558
dc.description.abstractÇağdaş uygarlığın gelişmesinde girişimcilik unsuru hemen her dönemde çok önemli bir işleve ve yere sahip olmuştur. Adına bilgi toplumu veya iletişim toplumu denilen 2000'li yıllarda ise girişimci ve girişimciliğin öneminin bugüne kadar olduğundan çok daha fazla artacağı anlaşılmaktadır. Gelişmiş toplumlarda yüksek öğrenim görmüş gençlere "eğitilmeye hazır hale gelmiş kişiler" olarak bakılmaktadır. Diğer toplumlara nazaran daha girişimci olduğu kabul edilen Türk insanına da, özellikle üniversiteye adımını atan bir öğrenciye de "girişimci adayı" gözü ile bakmak gerekmektedir. Girişimcilik ruhu genetik olarak varolabileceği gibi aile, çevre, eğitim, gelir vs. gibi çeşitli unsurların da girişimcilik ruhunun gelişmesinde çok önemli etkenler olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Haliç Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin oluşmasında ve mesleki tercihlerinde fiziksel, sosyal ve ekonomik çevrenin rolü incelenmeye çalışılmış ve bu amaçla kapsamlı bir anket yapılarak değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractEnterpreneurship has always had a significant role in the development of the modern civilization. Its significance is expected to grow more in this age which is called as the age of information or communication. Developed societies consider university graduates as the "individuals who became ready for education". In Turkey, where the people are said to have more enterpreneurship characteristics, each individual who starts university education should be considered as a candidate enterpreneur. Enterpreneurship spirit may be present genetically or may be developed by time due to the factors such as family, environment, education and income. In this article, the roles of physical, social and economic environment on the formation of enterpreneurship tendencies and professional preferences have been analysed based on a detailed survey.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectMesleken_US
dc.subjectEnterpreneurshipen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectProfessionen_US
dc.titleÜniversiteli gençlerde mesleki tercihler ve girişimcilik eğilimlerien_US
dc.title.alternativeThe tendencies of professional preferences and entrepreneurship among undergraduate studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.authorIDTR34843en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage11en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster