Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Erdoğan
dc.date.accessioned2014-09-04T07:28:14Z
dc.date.available2014-09-04T07:28:14Z
dc.date.issued2003-01
dc.identifier.citationKOÇ, E. (2011). An analysis consumer behaviour in the Turkish domestic tourism market. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4 (1), pp. 89-106.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/187
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/555
dc.description.abstractThis paper is intended to provide an analysis of the consumer behaviour in the Turkish domestic tourism market: a market still in its "infancy" in comparison with many other countries, but with substantial growth potential. Based on a number of research methods, which were triangulated, ranging from interviews both with consumers and key informants, focus group studies, to observations at travel agencies, together with an extensive literature search, the consumer decision-making process is investigated. As the research is mainly exploratory, the research methodology is inductive and it rests on qualitative techniques.en_US
dc.description.abstractBu makalede yeni gelişmekle beraber büyük bir büyüme ve pazar potansiyeline sahip olan Türkiye’deki iç turizm pazarında tüketici davranışı analiz edilmektedir. Bilgilerin toplanması ve analizinde, geniş bir doküman araştırmasına ilaveten, tüketiciler, seyahat acentası yöneticileri ve çalışanları ile mülakatlar, seyahat acentalarında üç gün süreli gözlemler ve tüketicilerle odak grubu çalışmaları yapılarak karşılaştırmalı bir değerlendirme özet olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temelde keşifsel nitelikte olması sebebiyle endüktif bir araştırma metodolojisi benimsenmiş ve kalitatif teknikler uygulanmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurkish Domestic Tourism Marketen_US
dc.subjectTourist Decision - Making Processen_US
dc.subjectTourist Motivesen_US
dc.subjectTürkiye İç Turizm Pazarıen_US
dc.subjectTurist Karar Alma Sürecien_US
dc.subjectTurist Güdülenmesien_US
dc.titleAn analysis consumer behaviour in the Turkish domestic tourism marketen_US
dc.title.alternativeTürkiye iç turizm pazarında tüketici davranışının analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR12196en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.identifier.endpage106en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record