Show simple item record

dc.contributor.authorÇetin, Münevver Ölçüm
dc.contributor.authorHacıfazlıoğlu, Özge
dc.date.accessioned2014-08-20T08:25:13Z
dc.date.available2014-08-20T08:25:13Z
dc.date.issued2004-07
dc.identifier.citationÇETİN, M., HACIFAZLIOĞLU, Ö. (2011). Academics' conflict management styles. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (2), pp. 155-162.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/150
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/536
dc.description.abstractThroughout the centuries, "conflict" has been observed as a major problem in educational organisations. With the coming of the 21st century "conflict" became one of the most important tools in the development of organisations when it is carefully managed. The purpose of this study is to determine the reasons underlying conflict and how they are handled by academic and administrative staff. A group of academics who work at public and foundation universities in Istanbul in the 2001-2002 academic year constitutes the scope of this research. Sample group has been chosen randomly from the universities in Istanbul. The questionnaire was given its final form after a series of unstructured interviews and related literature (Rahim 1983; Thomas, 1977) review. Analysis of the data has been done by using SPSS programme. T Test and One Way Anova Tests were used to determine the significant differences.en_US
dc.description.abstractUzun yıllardan beri “çatışma”, eğitim örgütlerinde önemli bir problem olarak algılanmıştır. 21. Yüzyıldan itibaren çatışma, dikkatli yönetildiği takdirde, eğitim örgütlerinin, gelişmesinde önemli bir araç haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, çatışmanın altında yatan nedenleri ve bunların öğretim elemanları ve yönetim kadrosu tarafından nasıl ele alındığını incelemektir. Devlet ve vakıf üniversitelerinde 2000-2001 akademik yılında görev almış öğretim elemanları bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma grubu, İstanbul içindeki üniversitelerden basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiştir. Anket, bir dizi yapılanmamış görüşme ve konuyla ilgili literatürün (Rahim 1983; Thomas, 1977) gözden geçirilmesinden sonra son halini almıştır. İstatistiksel verilerin analizinde SPSS Programı kullanılmıştır. Manidar olan sonuçların belirlenmesinde, T Testi ve Tek Yönlü Varyans analizi kullanılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectConflict Management Strategiesen_US
dc.subjectConflict Managementen_US
dc.subjectFunctional Conflicten_US
dc.subjectDysfunctional Conflicten_US
dc.subjectÇatışma Yönetim Stratejilerien_US
dc.subjectÇatışma Yönetimien_US
dc.subjectİşlevsel Çatışmaen_US
dc.subjectİşlevsel Olmayan Çatışmaen_US
dc.titleAcademics' conflict management stylesen_US
dc.title.alternativeÖğretim elemanlarının çatışma yönetimi davranış biçimlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage162en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record