Show simple item record

dc.contributor.authorÇakar, Nigar Demircan
dc.contributor.authorCeylan, Adnan
dc.date.accessioned2014-08-14T10:02:47Z
dc.date.available2014-08-14T10:02:47Z
dc.date.issued2005-01
dc.identifier.citationÇAKAR, N., CEYLAN, A. (2011). İş motivasyonunun çalışan bağlılığı ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (1), 52-66. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/141
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/501
dc.description.abstractÖzel sektörden ve kamu sektöründen 84 çalışanı ele alan bu çalışma ile iş motivasyonu, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. İstatistiksel olarak anlamlı ilişkiler, Alen ve Meyer'in örgütsel bağlılık modeli ele alınarak incelenmiştir. İş motivasyonu, işe katılım ve işe bağlılık olarak kavramsallaştırılmış ve yapılan regresyon analizleri duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık, işe katılım ve işe bağlılığın işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma çalışan bağlılığını güçlendirmeye ve arttırmayı amaçlayan kişiler için önerilerde bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study conducted on 84 public ve private sector employees, the relationships between organizational commitment, motivation to work ve turnover intention are investigated ve to determine the statistically significant relations, Allen ve Meyer's model is used. Statistically coherent corellations between affective, continuance, normative commitment ve motivation to work ve their impact on turnover intention is also investigated by regression analysis. This study serves as an important guide for those who are interested in understanding ve increasing employee commitment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDuygusal Bağlılıken_US
dc.subjectDevam Bağlılığıen_US
dc.subjectNormatif Bağlılıken_US
dc.subjectİş Motivasyonuen_US
dc.subjectİşten Ayrılma Eğilimien_US
dc.subjectAffective Commitmenten_US
dc.subjectContinuance Commitmenten_US
dc.subjectNormative Commitmenten_US
dc.subjectWork Motivationen_US
dc.subjectTurnover Intentionen_US
dc.titleİş motivasyonunun çalışan bağlılığı ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of employee work motivation on employee commitment and turnover intentionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.authorIDTR135159
dc.contributor.authorIDTR131953
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage52en_US
dc.identifier.endpage66en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record