Show simple item record

dc.contributor.authorAkıncı, Eylem Deniz
dc.contributor.authorBacanlı, Sevil
dc.contributor.authorKıroğlu, Gülay
dc.date.accessioned2014-08-06T12:26:45Z
dc.date.available2014-08-06T12:26:45Z
dc.date.issued2007-01
dc.identifier.citationAKINCI, E., BACANLI, S., KIROĞLU, G. (2011). Uyarlamalı konjoint analizi ve İstanbul indirim narketleri üzerine bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1), 1-11. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/94
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/460
dc.description.abstractIn this study, we have examined in detail the Adaptive Conjoint Analysis (ACA) that is used most commonly in cases where there are multi attributes where Conjoint Analysis become insufficient to apply. We have applied this to data that was obtained from a survey on discount markets in İstanbul.en_US
dc.description.abstractÇalışmada, son yıllarda pazar araştırmalarında oldukça çok kullanılan bir yöntem olan Konjoint Analizinin, çok etken içeren çalışmalarda yetersiz kalması durumunda kullanılan Uyarlamalı Konjoint Analizi (UKA) ayrıntılı olarak incelenmiş ve Uyarlamalı Konjoint Analizi'nin İstanbul'da yer alan indirim marketleri üzerinde yapılan anket çalışmasından elde edilen verilere bir uygulaması yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUyarlamalı Konjoint Analizi (Uka)en_US
dc.subjectKonjoint Analizien_US
dc.subjectFayda Katsayısıen_US
dc.subjectİndirim Marketlerien_US
dc.subjectAdaptive Conjoint Analysisen_US
dc.subjectConjoint Analysisen_US
dc.subjectUtility Coefficienten_US
dc.subjectDiscount Marketsen_US
dc.titleUyarlamalı konjoint analizi ve İstanbul indirim narketleri üzerine bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeAdaptive conjoint analysis and an application on Istanbul discount marketsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage11en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record