Show simple item record

dc.contributor.authorGürbüz, Ahmet
dc.date.accessioned2014-08-06T10:14:13Z
dc.date.available2014-08-06T10:14:13Z
dc.date.issued2007-01
dc.identifier.citationGÜRBÜZ, A. (2011). An assesment on the effect of education level on the job satisfaction from the toursim sector point of view. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1), pp. 36-46.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/97
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/453
dc.description.abstractThe aim of this study is to analyze the effect of education level on the job satisfaction. The relationships between the educational level and job satisfaction were tested with hypotheses; H0: There isn't a relationship between education level and job satisfaction. H1: There is a relationship between education level and job satisfaction. To measure job satisfaction, a questionnaire comprising a slightly modified form of a popular job satisfaction questionnaire was used. The study was conducted on a total of 600 workers, working in 30 four and five stars hotels. All of the questionnaires were picked up because the questionnaires were administered individually by the students of tourism department. 69 percent of the responses were taken from graduated and vocational school students of higher education, 31percent from primary and secondary schools. Consequently, a positive relationship was found between job satisfaction and education level. The results suggest that managers should find new methods to increase education level of their staff and develop work context parallel to education level.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, eğitim seviyesinin iş tatmini üzerindeki etkisini analiz etmektir. Eğitim seviyesi ve iş tatmini arasındaki ilişki belirlenen hipotezlerle test edilmeye çalışılmıştır. Hipotez; H0: Eğitim düzeyi ile iş tatmini arasında ilişki yoktur. H1: Eğitim düzeyi ile iş tatmini arasında ilişki vardır şeklinde oluşturulmuştur. İş tatminini değerlendirmek için, bilinen ve araştırma konusu ile uyumlaştırılmış bir anket kullanılmıştır. Çalışma, dört ve beş yıldızlı otuz otel işletmesinde görev yapan 600 işgören üzerinde yapılmıştır. Anketler turizm bölümü öğrencileri tarafından yüzyüze yapıldığı için tamamının geri dönmesi sağlanmıştır. Çalışmaya katılanların % 69’unu üniversite mezunları, % 31’ini ise ilköğretim mezunları oluşturmuştur. Araştırma sonucunda eğitim düzeyi ile iş tatmini arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, işletme yöneticileri işgörenlerinin eğitim düzeylerini artırmakla birlikte eğitim düzeylerine paralel olarak çalışma şartlarını da geliştirmelidirler.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSatisfactionen_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectWorker Satisfactionen_US
dc.subjectTourism Sectoren_US
dc.subjectEducation Levelen_US
dc.subjectTatminen_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectİşgören Tatminien_US
dc.subjectTurizm Sektörüen_US
dc.subjectEğitim Seviyesien_US
dc.titleAn assesment on the effect of education level on the job satisfaction from the toursim sector point of viewen_US
dc.title.alternativeEğitim seviyesinin iş tatmini üzerindeki etkisinin turizm sektörü açısından değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage36en_US
dc.identifier.endpage46en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record