Show simple item record

dc.contributor.authorBokharı, S. M. Husnain
dc.contributor.authorFeridun, Mete
dc.date.accessioned2014-08-05T14:05:22Z
dc.date.available2014-08-05T14:05:22Z
dc.date.issued2006-01
dc.identifier.citationBOKHARI, S., FERİDUN, M. (2011). Forecasting inflation through econometric models: an empirical study on Pakistani data. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1), pp. 39-47.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/432
dc.description.abstractThis article aims at modeling and forecasting inflation in Pakistan. For this purpose a number of econometric approaches are implemented and their results are compared. In ARIMA models, adding additional lags for p and/or q necessarily reduced the sum of squares of the estimated residuals. When a model is estimated using lagged variables, some observations are lost. Results further indicate that the VAR models do not perform better than the ARIMA (2, 1, 2) models and, the two factor model with ARIMA (2, 1, 2) slightly performs better than the ARIMA (2, 1, 2). Although the study focuses on the problem of macroeconomic forecasting, the empirical results have more general implications for small scale macroeconometric models.en_US
dc.description.abstractBu makale Pakistan’daki enflasyonu modellemeyi ve tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için bir takım ekonometrik yaklaşımlar uygulanmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır. ARIMA modellerinde p ve/veya q için fazladan gecikme eklenmesi, hesaplanan hata terimlerinin karelerinin toplamını her zaman azaltmadığı görülmüştür. Gecikmeli değerlerle bir model oluşturulduğunda ise bazı gözlemlerin kaybedildiği ortaya çıkmıştır. Sonuçlar ayrıca şunu göstermiştir ki VAR modelleri ARIMA (2,1,2) modellerinden daha iyi performans sergilememekte ve iki faktörlü ARIMA (2,1,2) modeli ARIMA (2,1,2) modelinden az da olsa daha iyi sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu çalışma makroekonomik tahmin sorunu üzerine odaklanmasına rağmen elde edilen ampirik sonuçlar küçük ölçekli makro-ekonometrik modeller için daha genel implikasyonlar taşımaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectModeling and Forecasting Inflationen_US
dc.subjectARIMAen_US
dc.subjectVARen_US
dc.subjectEnflasyon Modellemesi ve Tahminien_US
dc.titleForecasting inflation through econometric models: an empirical study on Pakistani dataen_US
dc.title.alternativeEkonometrik modellerle enflasyon tahmini: Pakistan üzerine ampirik bir uygulamaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage39en_US
dc.identifier.endpage47en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record