Show simple item record

dc.contributor.authorMüslümov, Alövsat
dc.contributor.authorAras, Güler
dc.date.accessioned2014-07-26T09:10:46Z
dc.date.available2014-07-26T09:10:46Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationMÜSLÜMOV, A., ARAS, G. (2002). Türkiye’de muhasebe ve finansal yönetim uygulamalarında etik davranışları etkileyen faktörlerin analizi. Türkiye XXI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: Muhasebe Uygulamalarında Etik ve Kamuyu Aydınlatma: 29 Mayıs - 02 Haziran 2002, Kervansaray Resort Hotel Bodrum - Muğla. Yayına hazırlayanlar Ü. ATAMAN, M. ŞAKRAK, H. AKAY. İstanbul: Marmara Ünversitesi.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/421
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye’deki muhasebe ve finans yöneticilerinin etik yargılarını hangi faktörlerin etkilediği araştırılmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak anket çalışmasının tercih edildiği çalışmada, örnek kütleyi 65 muhasebe ve finans yönetimi uygulayıcısı oluşturmaktadır. Araştırma değişkenleri olarak IMA (Institute of Management Accountants) tarafından tanımlanan etik kodları ile şirket etik değerleri, çevre etkisi, demografik değişkenler ve etik yargı değişkenleri tanımlanmış ve ölçülmüştür. Araştırma hipotezlerini sınamak için lojistik regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, IMA’nın etik kodları ile ifade edilen etik kurallara verilen önem ile uygulayıcıların etik yargıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını göstermektedir. Bu durum, uygulayıcıların etik kodlarının doğruluğunu kabul ettiklerini, fakat uygulama sırasında bu kodlara dayanmadıklarının göstermektedir. Uygulayıcıların etik yargıları üzerinde en etkili faktör, bireylerin çevrenin etik değerlerinden etkilenme düzeyidir. Çevrenin etik değerlere bağlılığı konusunda olumlu fikre sahip olan muhasebe ve finans yöneticileri daha olumlu etik yargılara varmaktadır. Şirket etik değerleri ile uygulayıcıların etik yargıları arasındaki pozitif ilişkinin varlığı konusunda geliştirilen hipotez için ise kısmi destek bulunmuştur. Yüksek şirket etik değerlerine sahip kurumlarda çalışan muhasebe ve finans uygulayıcılarının etik yargıları da, kısmen daha olumludur. Uygulayıcıların yaşının etik yargılar üzerinde etkisi ise çift yönlüdür. Genç muhasebe ve finans uygulayıcılarının sosyal sorumluluklar ile ilgili etik yargıları daha olumludur. Buna karşılık genç muhasebe ve finans uygulayıcılarının, işletmeleri hedeflerine ulaştıracağı etik dışı uygulamalar konusundaki yargıları daha olumsuzdur. Araştırma bulgularımız, uluslararası örneklerine benzer olarak Türkiye’de ilgili meslek kuruluşları tarafından muhasebe ve finans uygulamalarında etik ilke ve kuralların oluşturulması ve üyelerinin bu kurallara uymaları konusunda gerekli altyapının hazırlanması için çalışmalar yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtik Değerlendirmeleren_US
dc.subjectMuhasebede Etik Değerleren_US
dc.subjectFinansta Etik Değerleren_US
dc.titleTürkiye’de muhasebe ve finansal yönetim uygulamalarında etik davranışları etkileyen faktörlerin analizien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalTürkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu (21: 2002: Muğla)en_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR4237


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record