Show simple item record

dc.contributor.editorÖktem, Niyazi
dc.contributor.editorKatmer, Nermin
dc.contributor.otherÇelik, Sönmez
dc.date.accessioned2014-07-23T17:27:14Z
dc.date.available2014-07-23T17:27:14Z
dc.date.issued2012-06
dc.identifier.citationÖkem, N. Katmer, N. (ed.) (2012). Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu: Bildiriler kitabı, 09 Mart 2011. İstanbul: Doğuş Üniversitesi.en_US
dc.identifier.isbn9789944578950
dc.identifier.otherviii, 165 s. ; 24 sm.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/388
dc.descriptionÇelik, Sönmez (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractDoğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, ilk iki eğitim-öğretim yılında düzen-lenen ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay, panel, konferans ve seminer-lerin sayısı 30’u aşmıştır. Bu bilimsel çalışmalar arasında 09 Mart 2011 tarihinde yapılan Kamu Denetçiliği Sempozyumu, katılımcılarının yanı sıra zamanlaması yönünden de özel önem taşımaktadır. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylamasıyla anayasal kurum olan Kamu Denetçiliği konusunda, yurtdışından Avrupa Ombudsmanı, seçkin akademis-yen ve uygulamacılar ile Hukuk Fakültemizin, eserlerine Anayasa Mahkemesi kararlarında atıflar yapılmış, çeşitli Avrupa ülkelerindeki üniversitelerin doktora jürilerine üye olarak katılmış, Avrupa Birliği ülkelerinde insan hakları konusunda lisansüstü çalışmalar yapmış ve öğretim üyesi olarak görev almış, bu alandaki en önemli uluslararası kuruluşların üyeliğine kabul edilmiş, Dışişleri Bakanlığının insan hakları biriminde ve Strazburg’daki temsilciliğinde çalışmış öğretim üyelerinin katılımıyla yapılan sempozyumda sunulan, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişimi yansıtan ve çeşitli görüş, değerlendirme ve önerileri içeren tebliğleri bu kitapta yayınlamaktayız. Sempozyumun yapılmasına ve bu yayının hazırlanmasına destek veren ve katkıda bulunan, Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin Başkanı Doğu Gözaçan’a ve üyelerine, Rektör Prof. Dr. Mitat Uysal’a ve Rektörlük yetkilileri ile diğer idari personele, başta Bölüm Başkanları Prof. Dr. Niyazi Öktem ve Prof. Dr. Öner Eyrenci olmak üzere, Fakültemiz mensuplarına teşekkür eder, bu yayının, yapılacak düzenlemeler ve bilimsel çalışmalar için yararlı olmasını dilerim.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER / CONTENTS -- ÖNSÖZ / FOREWORD , v-vi -- AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES -- Türkçe, 3 -- English, 5 / Prof. Dr. M. Niyazi ÖKTEM -- Türkçe, 7 -- English, 9 / Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK -- Türkçe, 11 -- English, 13 / Prof. Dr. Mitat UYSAL -- BAŞ KONUŞMACI / KEYNOTE SPEAKER -- The Ombudsman in a Modern Democracy, 17 -- Modern Bir Demokrasi İçinde Kamu Denetçiliği, 28 / P. Nikiforos DIAMANDOUROS -- I. OTURUM / SESSION -I- -- Kamu Denetçiliği Hakkında Bildiklerimiz Bilmediklerimiz, 37 -- Things We Know and do not Know about Ombudsman, 41 / Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN (Oturum Başkanı) -- Ombudsman in Germany, 46 -- Almanya’da Kamu Denetçiliği, 50 / Prof. Dr. Gerhard ROBBERS -- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı Üzerine Düşünceler, 54 -- Reflections on the Draft Law on Ombudsman, 66 / Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU -- Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Türkiye, 68 -- Public Auditorship (Ombudsmanship) and Turkey, 80 / Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU -- The Guarantee of the Ombudsman's Independence: Notes from IOI and European Approach, 87 -- Kamu Denetçisinin Bağımsızlığının Temin Edilmesi: IOI ve Avrupa Yaklaşımı Üzerine Düşünceler, 101 / Prof. Dr. Rafael RİBÓ -- II. OTURUM / SESSION -II- -- The Swedish Parliamentary Ombudsmen, 117 -- İsveç Parlamento Ombudsmanları, 124 / Prof. Dr. Lotta Vahlne WESTERHÄLL -- Kamu Denetçiliği Kurumu: İngiltere Örneği, 131 -- The Office of Ombudsman: British Model, 142 / Prof. Dr. Mustafa KOÇAK -- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ / CLOSING SESSION -- Türkiye’deki Sosyal Yapı ve Ombudsmanlık, 145 -- The Social Structure of Turkey and Ombudsman, 147 / Prof. Dr. Niyazi ÖKTEM -- Ombudsmanlık Kurumunun Sağlayacağı İmkanlar, 149 -- Opportunities which are Provided by Ombudsman, 150 / Prof. Dr. İştar GÖZAYDIN -- Ombudsmanlık Kurumu’nun Kısa bir Tarihçesi, 151 -- A Brief History of the Office of Ombudsman, 153 / Doç. Dr. Tahsin ERDİNÇ -- Siyasal Kutuplaşmanın Kamu Denetçiliği Kurumu Üzerindeki Olası Etkileri, 155 -- The Probable Impacts of Political Polarisation on the Ombudsman Institution, 164 / Yrd. Doç. Dr. Selman KARAKULen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofseriesDoğuş Üniversitesi Yayınları;6
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectKamu Denetçiliğien_US
dc.subjectOmbudsmanlıken_US
dc.subjectOmbudsmanen_US
dc.subject.ddc342.0667/U238
dc.subject.lccJF1525.O45/U48
dc.titleUluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu: bildiriler kitabı, 09 Mart 2011en_US
dc.title.alternativeInternational Ombudsman Symposium, 9 March 2011: proceedingsen_US
dc.title.alternativeInternational Ombudsman Symposium (1: 2011: İstanbul)
dc.typebooken_US
dc.description.version1. bs.en_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Anabilim Dalı
dc.contributor.authorIDTR11801en_US
dc.contributor.authorIDhttp://orcid.org/0000-0002-3973-4664


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record