Show simple item record

dc.contributor.authorGürsoy, Cudi Tuncer
dc.date.accessioned2014-07-23T11:36:35Z
dc.date.available2014-07-23T11:36:35Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationGÜRSOY, C.T. (2007). Finansal yönetim ilkeleri. İstanbul: Doğuş Üniversitesi.en_US
dc.identifier.isbn9944578908
dc.identifier.otherXXII, 897 s.: şkl., tbl. ; 27 sm.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/381
dc.description.abstract[...] Türkiye’nin hemen hemen bütün üniversitelerinde işletme öğrenimi gören on binlerce öğrencinin iyi bir finans formasyonu alması, kendileri, görev yapacakları kurumlar ve toplum açısından son derecede önemlidir. Ne var ki, ülkemizde bu formasyonun kazanılmasına katkı sağlayacak Türkçe finans kitaplarının sayısı, olması gerekenin bir hayli altındadır. Bu sayının artması ve böylece okuyuculara sunulan alternatiflerin çoğalması gereklidir. Zira ders kitapları aynı konuları içerse de , üslûp ve anlatım tarzları açısından biribirinden farklıdırlar. Ben bunu, aynı bestenin farklı yorumcular tarafından icra edilmesine benzetirim. Umarım, bu kitabı okuyanlar değişik bir tad alabilirler. Uzun yıllardır finans okutuyorum. Böyle bir deneyim insana neyin daha çok, neyin daha az önemli olduğunu ve bilginin nasıl aktarılması gerektiğini, galiba,öğretiyor. Bu kitabı sınıfta ders anlatıyormuş gibi kaleme aldım. Buna rağmen 29 bölümden oluşan kitabın bazı yerleri, diğerlerine göre daha zor görünebilir. Bu biraz da, son 50 yılda pozitif bir bilim haline gelen finansın bazı konularının gerektirdiği kuramsal altyapının niteliğinden kaynaklanmaktadır. Buna rağmen bütün konuların kolay anlaşılır hale getirilmesi için gerçeken gayret sarfettim. ...en_US
dc.description.tableofcontentsKısım 1 Finansal Yönetim ve Finans Kesimi, 1 -- Bölüm 1: Finansal Yönetime Giriş, 3 -- Bölüm 2: Finans Kesimi, 25 -- Kısım 2 Finansal Analiz Ve Planlama -- Bölüm 3: Finansal Tablolar, Para Akışı, Amortisman ve Vergiler, 59 -- Bölüm 4: Finansal Analiz, 89 -- Bölüm 5: Finansal Plânlama Ve Büyüme, 136 -- Bölüm 6: Faaliyet Kaldıracı Ve Finansal Kaldıraç, 172 -- Kısım 3 Finansal Değerleme Ve Varlık Fiyatları -- Bölüm 7: Paranın Zaman Değeri, 195 -- Bölüm 8: Risk-Getiri İlişkileri Ve Portföy Kuramı, 221 -- Bölüm 9: Sermaye Pazarı Kuramı Ve Varlık Fiyatları, 252 -- Bölüm 10: Tahvil Ve Hisse Senetlerinin Değeri, 279 -- Bölüm 11: Opsiyonlar Ve Opsiyon Fiyatları, 320 -- Kısım 4 Dönen Varlıklar Yönetimi -- Bölüm 12: İşletme Sermayesi Yönetimi, 345 -- Bölüm 13: Kısa Süreli Finanslama, 367 -- Bölüm 14: Para Ve Menkul Değerler Yönetimi, 395 -- Bölüm 15: Alacak Ve Stok Yönetimi, 417 -- Kısım 5 Sermaye Bütçelemesi -- Bölüm 16: Net Şimdiki Değer(Nşd) Ve Öteki Sermaye, -- Bütçelemesi Kriterleri, 453 -- Bölüm 17: Proje Nakit Akışlarının Tahmini, 486 -- Bölüm 18: Riskli Yatırımların Değerlendirilmesi, 507 -- Kısım 6 Uzun Süreli Finans Politikası -- Bölüm 19: Sermaye Maliyeti, 545 -- Bölüm 20: Optimal Sermaye Yapısı Ve Finanslama Yatırım Etkileşimi, 574 -- Bölüm 21: Temettü Politikası, 612 -- Kısım 7 Uzun Süreli Fon Kaynakları -- Bölüm 22: Uzun Süreli Fon Kaynakları: Genel Bakış, 641 -- Bölüm 23: Sermaye Pazarından Fon Sağlanması, 655 -- Bölüm 24: Uzun Vadeli Borç, 681 -- Bölüm 25: Finansal Kiralama, 708 -- Bölüm 26: Adi Hisse Senetleri,Öncelikli Hisse Senetleri ve Varantlar, 732 -- Kısım 8 Özel Konular -- Bölüm 27: Şirket Birleşmeleri, 753 -- Bölüm 28: Uluslararası Finansal Yönetime Giriş, 783 -- Bölüm 29: Finans Mühendisliğine Giriş, 817 -- Ekler, 847 -- Önerilen Kaynaklar, 864 -- Alfebetik Dizin, 887en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofseriesDoğuş Üniversitesi Yayınları;1
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectFinansen_US
dc.subjectFinansal Yönetimen_US
dc.titleFinansal yönetim ilkelerien_US
dc.typebooken_US
dc.description.version1. bs.en_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR143245


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record