Show simple item record

dc.contributor.authorMüslümov, Alövsat
dc.contributor.authorAras, Güler
dc.date.accessioned2014-07-19T17:03:27Z
dc.date.available2014-07-19T17:03:27Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationMÜSLÜMOV, A., ARAS, G. (2003). Türk sigorta sektörünün özel emeklilik reformu sürecinde değişen rolü: fırsatlar ve tehditler. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 53 (2), 37-56. ss.en_US
dc.identifier.issn1939-2000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/351
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye 'de gerçekleştirilen özel emeklilik reformu sürecinde sigorta sektörünün değişen rolü incelenmiş, özel emeklilik reformu sigorta sektörü için bir tehdit mi, yoksa fırsat mı oluşturmaktadır, sorusu cevaplandırılmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla OECD ülkeleri örneğinde, sigorta sektörünün gelişmesi ile özel emeklilik sisteminin gelişmesi arasında ekonometrik testler yapılmıştır. Araştırma sonuçları, sigorta sektörünün gelişmesi ile özel emeklilik sisteminin gelişmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif regresyon ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir. Bu ilişkinin yönünü belirlemek için yaptığımız ekonometrik Granger nedensellik testi ise sigorta sisteminin gelişmesinin özel emeklilik sisteminin gelişmesinin nedeni olduğunu saptamıştır. Dolayısıyla, özel emeklilik sisteminin başarısı için iyi gelişmiş sigorta sektörü temel gereklerdendir. Araştırma sonuçları, Türkiye'de özel emeklilik reformunun sigorta sektörü reformunu takip etmesi gerektiğini vurgulamaktadır.en_US
dc.description.abstractThis paper examines the changing role of the Turkish insurance industry in the process of private pension funds reform and tries to respond the question whether private pension fund reform introduces threats or opportunities for the insurance industry. Econometric tests are conducted for this purpose using a panel data of OECD countries. Research findings indicate that there is statistically significant positive regression relationship between insurance sector and private pension funds development levels. The Granger causality test conducted to determine the direction of this relationship indicates that the insurance sector development is the Granger cause of pension fund development. Therefore, well-developed insurance sector remains to be the precondition of the successful pension fund reform. Research results suggest that private pension fund reform should follow insurance sector reform not vice versa.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSigorta Sektörüen_US
dc.subjectÖzel Emeklilik Fonlarıen_US
dc.subjectInsurance Sectoren_US
dc.subjectPrivate Pension Fundsen_US
dc.titleTürk sigorta sektörünün özel emeklilik reformu sürecinde değişen rolü: fırsatlar ve tehditleren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuasıen_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR4237
dc.identifier.volume53en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage56en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record