Show simple item record

dc.contributor.authorArtan, Seyfettin
dc.contributor.authorKalaycı, Cemalettin
dc.date.accessioned2014-07-17T06:42:45Z
dc.date.available2014-07-17T06:42:45Z
dc.date.issued2009-07
dc.identifier.citationARTAN, S., KALAYCI, C. (2011). İnternetin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: OECD ülkeleri örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 175-187. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/42
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/337
dc.description.abstractİnternetin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30 OECD ülkesi için analiz edilmiştir. Bu amaçla, ülkelerin host ve internet kullanıcı sayıları internetin bir göstergesi olarak ele alınmıştır. Verilerin analizinde genelleştirilmiş çekim modeli ve panel veri yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; incelenen dönemlerde ülkelerin büyüklüğünü gösteren gayri safi yurtiçi hâsılanın, uluslararası ticaretin önemli bir belirleyicisi olduğu ve ülkeler arasındaki ticareti olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, internetin uluslararası ticaret üzerindeki etkisi anlamlı ve pozitif olarak bulunmuştur. Şöyle ki, ihracatçı ülkelerin host ve internet kullanıcı sayılarındaki %10’luk bir artış, bu ülkelerin uluslararası ticaretini sırasıyla %1.6 ve %6.8 oranlarında arttırmaktadır. Bu sonuç, uluslararası ticareti artırmak isteyen politika uygulayıcılarına, bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmeleri gerektiğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThis study deals with the effects of the internet on international trade for 30 OECD countries including Turkey. For this purpose, Countries’ host and internet user numbers were taken into account as a proxy of internet. Augmented gravity model and panel data analysis were used for evaluation of data. According to the results; it was found that gross domestic products, indicating countries’ size is an important determinant of international trade and it affects the trade between countries in a positive way. Moreover, the effect of internet on international trade was found positive and significant. Likewise, a 10 % increase of host and internet users in exporter countries increases their international trade 1.6 % and 6.8 % respectively. This result shows that a policy maker who wants to increase the international trade is to develop information and communication technologies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectUluslararası Ticareten_US
dc.subjectÇekim Modelien_US
dc.subjectOECD Ülkelerien_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectInternational Tradeen_US
dc.subjectGravity Modelen_US
dc.subjectOECD Countriesen_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.titleİnternetin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: OECD ülkeleri örneğien_US
dc.title.alternativeThe effect of the internet on international trade: the case of OECD countriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.authorIDTR10990
dc.contributor.authorIDTR152722
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage175en_US
dc.identifier.endpage187en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record