Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Ayşe
dc.date.accessioned2014-07-16T14:20:16Z
dc.date.available2014-07-16T14:20:16Z
dc.date.issued2009-07
dc.identifier.citationŞAHİN, A. (2011). Mersin’de faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yenilik faaliyetlerinin ölçülmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 259-271. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/48
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/329
dc.description.abstractRekabetin her geçen gün daha da arttığı günümüz iş dünyasında işletmeler, kalıcı olabilmek ve sürdürülebilir kârlı bir büyümeyi sağlamak adına önemli yenilik faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Çalışmanın birinci bölümünde, yenilik, buluş ve yaratıcılık kavramları tanımlanmakta, yenilik türleri açıklanmakta ve yenilik faaliyetlerinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin gelişmesindeki önemi vurgulanmaktadır. İkinci bölümde, Mersin’de faaliyet gösteren 260 adet Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmenin yöneticileri ile yenilik faaliyetleri konusunda yapılmış bir saha araştırması yer almaktadır. Anketler yardımıyla toplanan verilerin analizi için Ki-Kare Bağımsızlık Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 96 işletmenin yenilik faaliyetinde bulunduğu ve bu faaliyetlerin öncelikle malzeme tüketiminin azaltılması amacıyla gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Diğer nedenler ise, işçi maliyetlerinin düşürülmesi ve enerji tasarrufu sağlamak biçiminde sıralanmaktadır. Yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilememesinin en önemli nedenlerinin ise, finans kaynaklarının yetersizliği ve nitelikli personel eksikliği olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn recent years, businesses are realizing important innovation functions in order to maintain a progressive profit and to have a long life-time. In the first part of this study, innovation, invention and creativity concepts are defined, types of innovation are explained. And then, the importance of innovation functions of SMEs’ in their development and institutionalization are analyzed. In the second part, a field survey about innovation functions of 260 SMEs’ in Mersin is conducted. Data are collected by questionnaire forms and tested with Chi-Square Independence Analysis. At the end of the research, it has been concluded that, ninty-six SMEs’ are realizing innovation function in Mersin. The most important reason of SMEs’ for innovation function is to reduce material wastes and expenses. Also, the factors effecting non-innovativeness are the lack of financial resources and qualified personnel.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYeniliken_US
dc.subjectYenilik Türlerien_US
dc.subjectKOBİ’ler ve Yeniliken_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectTypes of Innovationen_US
dc.subjectSMEs’ and Innovationen_US
dc.titleMersin’de faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yenilik faaliyetlerinin ölçülmesien_US
dc.title.alternativeThe measurement of the innovative actions of SMEs’ which are located in Mersinen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.authorIDTR37422
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage259en_US
dc.identifier.endpage271en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record