Now showing items 1-3 of 3

  • Birleşik sözcük mü öbek mi? 

   Yasemin Çürük (Ankara Üniversitesi, 2019)
   Birleşik sözcük, birden fazla sözcüğün birleşmesiyle ortaya çıkan bir yapı olduğu için birden fazla sözcüğün bir araya geldiği yapılarla karıştırılmaktadır. Özellikle de hem tanım hem de yapı bakımından en çok benzerlik ...
  • Orhon Yazıtlarında birleşik sözcükler 

   Çürük, Yasemin (Ankara Üniversitesi, 2018)
   Birleştirme yöntemi, Türkçede en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Sadece Türkiye Türkçesinde değil, Eski Türkçede de birleştirme yönteminden yararlanılmıştır. Bu çalışmada, Orhon Yazıtları’nda yer alan birleşik sözcükler ...
  • Sözcük türetme yöntemi olarak ikileme 

   Çürük, Yasemin (Aktuell, 2018-09)
   Reduplication is a common style of expression in the World languages. Turkish is also one of the languages commonly used these reduplications. For this reason, reduplications have been studied for many times. These studies ...