Show simple item record

dc.contributor.authorZakaria, Muhammad
dc.date.accessioned2014-07-16T08:25:02Z
dc.date.available2014-07-16T08:25:02Z
dc.date.issued2010-07
dc.identifier.citationZAKARIA, M. (2011). Openness and inflation: evidence from time series data. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (2), pp. 313-322.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/296
dc.description.abstractThe paper empirically examines relationship between trade openness and inflation in Pakistan using annual time-series data for the period 1947 to 2007. The empirical analysis shows that a positive relation holds between trade openness and inflation in Pakistan. The results are robust to controlling for other inflation determining variables and performing sensitivity analysis. Flexible exchange rate regime and an increase in the level of development inflate domestic inflation. Other control variables i.e. money supply, fiscal deficit, exchange rate depreciations, foreign inflation, terms of trade, foreign debt and democracy significantly affect inflation in the expected directions.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, 1947–2007 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılarak Pakistan’da dış ticaret alanında dışa açıklık ile enflasyon arasındaki ilişki ampirik olarak incelenmiştir. Ampirik analiz sonuçları, Pakistan’da dışa açıklık ile enflasyon arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, enflasyonu belirleyen diğer değişkenlerden ve duyarlılık analizlerinden etkilenmemektedir. Esnek kambiyo rejimi ve gelişme düzeyindeki artış yurtiçi enflasyonu artırmaktadır. Diğer kontrol değişkenleri olan para arzı, mali açık, döviz kurunun değer yitirmesi, dış enflasyon, ticaret haddi, dış borç ve demokrasi enflasyonu beklenen yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOpennessen_US
dc.subjectInflationen_US
dc.subjectExchange Rate Regimeen_US
dc.subjectDışa Açıklıken_US
dc.subjectEnflasyonen_US
dc.subjectKambiyo Rejimien_US
dc.titleOpenness and inflation: evidence from time series dataen_US
dc.title.alternativeDışa açıklık ve enflasyon: zaman serileri verileri ile bir kanıten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record