Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorYüksel, Sera Reyhani
dc.date.accessioned2016-12-16T08:02:17Z
dc.date.available2016-12-16T08:02:17Z
dc.date.issued2016-05
dc.identifier.citationYüksel, S. R. (2016). İnsan hakları evrensel bildirgesi ve 1982 Anayasası ışığında geçim şartları ve nafakanın çocuğun ve kadının geçim şartlarına etkisi. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 8(19), 55-77.en_US
dc.identifier.issn1307-1955
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/2794
dc.descriptionYüksel, Sera Reyhani (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractİnsan hakları alanında önemli bir belge olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilmiştir. İlgili bildirgede birçok hakkın yanı sıra yeterli yiyeceğe sahip olma, barınma ve sağlık haklarına da yer verilmiştir. Nitekim yeterli beslenme, barınma gibi hususlar iyi bir yaşam için gereksinim duyulan şeyler olup tüm bu temel insani ihtiyaç ve değerler, insan haklarına ilişkin evrensel düşüncelerin temelinde yer almaktadır. Kişilerin geçim şartlarını etkileyen hususlar çok yönlü olarak ele alınabilir. Ancak toplumun zayıf kesimini oluşturan kadın ve çocuklar açısından bu gruplara takdir edilen nafakanın geçim şartlarını etkilediği bir gerçektir. Bu çalışmada kadına ve çocuğa takdir edilen nafakanın kadının ve çocuğun geçim şartlarına etkisi ortaya konulmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractUniversal Declaration of Human Rights, a milestone document in the field, was proclaimed in 10th of December, 1948. Besides other rights, Declaration also covers right to adequate food, housing and health Hence, components such as adequate nutrition and housing are the necessities of a good life, all these basic humanitarian needs and values underlie the universal thoughts regarding human rights. Factors, affecting individuals' subsistence conditions, can be approached in a multi-perspective way. However, it is a fact that awarded maintenance affects the subsistence conditions of women and children who comprise the vulnerable part of the society. This paper aims to present the effect of awarded maintenance on subsistence conditions of woman and child who are awarded with.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLegal Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİnsan Hakları Evrensel Bildirgesien_US
dc.subjectGeçim Şartlarıen_US
dc.subjectKadın ve Çocuken_US
dc.subjectNafakaen_US
dc.subjectUniversal Declaration of Human Rightsen_US
dc.subjectSubsistence Conditionsen_US
dc.subjectWoman and Childen_US
dc.subjectMaintenanceen_US
dc.titleİnsan hakları evrensel bildirgesi ve 1982 Anayasası ışığında geçim şartları ve nafakanın çocuğun ve kadının geçim şartlarına etkisien_US
dc.title.alternativeSubsistence conditions under Universal Declaration of Human Rights and Constitution of 1982 and effect of maintenance on woman's and child 's subsistence conditionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisien_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR221667en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage77en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster