Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorMemişoğlu, Sami Özgür
dc.date.accessioned2016-12-15T05:31:20Z
dc.date.available2016-12-15T05:31:20Z
dc.date.issued2014-08
dc.identifier.citationMemişoğlu, S. Ö. (2014). Hukuk yargılamasında ilanen tebligat usulünün gerçek kişi tacirlere ve sermaye şirketlerine uygulanabilirliği. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 6(15), 81-121en_US
dc.identifier.issn1307-1955
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/2778
dc.descriptionMemişoğlu, Sami Özgür (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractÇalışmamızda öncelikle tebligat hukukuna hakim ilkeler ele alınmış ve Tebligat Kanunu ile korunmak istenen hukuki menfaatlerden bahsedilmiştir. Bunun ertesinde ilanen tebligat usulünün Tebligat Hukukundaki uygulaması ve bu usule başvuru şartları incelenmiştir. Konunun gerçek kişi tacirler ve semmaye şirketleri açısından arz ettiği özellikler ayrıca ele alınmıştır. Ayrıca hukuk yargılamasında ilanen tebligatta usulsüzlüğün sonuçlarına da değinilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study firstly jocuses on the dominant principles of the notification law and the legal benefits that the Code of Notification aims to protect. Within this framework, the application and the conditions to be fulfilled to commence this procedure are hereby examined In addition to this approach, the distinctive characteristics of this procedure that are seen during its application to the real person merchants and capital companies are also analyzed Finally, the study aims to indicate legal consequences of the irregularities which can be encountered during the application of this procedure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLegal Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectTebligat Kanunuen_US
dc.subjectİlanen Tebligat Usulüen_US
dc.subjectUsulsüz Tebliğen_US
dc.subjectTebligatı Kabule Yetkili Temsilcien_US
dc.subjectŞirketlere Yapılan Tebligaten_US
dc.subjectCode of Notijieationen_US
dc.subjectProcedure of Notification by Publicationen_US
dc.subjectlrregular Notificationen_US
dc.subjectNotification Process Applied to the Companiesen_US
dc.subjectAuthorized Representatives to Aceept Notificationsen_US
dc.titleHukuk yargılamasında ilanen tebligat usulünün gerçek kişi tacirlere ve sermaye şirketlerine uygulanabilirliğien_US
dc.title.alternativeThe applicability of the notification by publicatian procedure to the real person merchants and capital companies in civil procedureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisien_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR102243en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage81en_US
dc.identifier.endpage121en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster