Now showing items 5-11 of 11

  • Sanatta yabancılaşma ve yeniden-üretim 

   Aydın, Mahmut Candeğer (Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Tezde “ Yabancılaşma Teriminin Sanata Olan Etkisi “ araştırma konusu olarak seçilmiştir. Araştırma çalışmaları yapılırken toplumsal hareketler, özne kuramları, sanat ve yabancılaşma etrafında değerlendirilmiştir. “Kişinin ...
  • Sanatı “ben” ile kurgulamak ; sanatçının içe bakışı 

   Dilaveroğlu, Rabia (Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-05)
   Tezin konusu “Sanatı ‘Ben’ ile Kurgulamak; Sanatçının İçe Bakışı”dır. Bilinç, çocukluğumuzda aynaya bakmakla başlayan ve ölene kadar sürekli şekillenen bir süreçtir. Bilinçli bir şekilde kendimize yönlendiğimizde de ...
  • Sinemada müziğin kullanımı 

   Kaya, Mehmet Mustafa (Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-05)
   Tezde “Sinemada Müziğin Kullanılması” araştırma konusu olarak seçilmiştir. Araştırma çalışmaları yapılırken film müziği sinema ekseni etrafında değerlendirilmiştir. Ayrıca bir filmde müzik kullanılırken dikkat edilecek ...
  • Toplumcu gerçekçilik akımının Türk resim sanatına etkisi ve Abidin Dino 

   Kınalı, Ezgi (Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-01)
   Toplumsal içerikli sanat eserlerinin üretiminde toplumsal olgu ve değerler önemli bir etkendir. Toplumun bir parçası olan sanatçı, yaşadığı çevrenin toplumsal özelliklerini, toplum yaşamını kendisine konu alır. Genel olarak ...
  • Türk resim sanatında (1908 - 1930) Erken Cumhuriyet Dönemine kadar ilk ve öncü kadın ressamlar 

   Akçay, Sebahat (Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Kadının konumu, toplum içerisinde yüklenmesi gereken sorumlulukları ve görevleri, dönemden döneme ve toplum anlayışlarına göre farklılıklar göstermiştir. Teokratik bir yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu döneminde, ...
  • Türk resim sanatında gerçeküstücü ressamlar 

   Suci, Melih (Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-03)
   Avrupa’nın dünya savaşları bunalımını yaşadığı dönemde ortaya çıkan bir sanat akımı olarak “gerçeküstücülük”, ya da diğer adıyla “sürrealizm” akımı, gerçeğin insanların zihinlerinde yarattığı şuuraltı izlerinin; rüyaların ...
  • Türk resim sanatında grafik tasarım öğelerinin incelenmesi 

   Ölmez, Elif (2017-11-30)
   Bu çalışma içerisinde resim sanatı ve grafik tasarım öğelerinin resimsel anlamdaki ilişkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Bu yönüyle grafik tasarım öğelerinin resim sanatına yaptığı etkiler keşfedici ve tanımlayıcı bir ...