Show simple item record

dc.contributor.authorMert, İ. Sani
dc.contributor.authorKeskin, Nurzahit
dc.contributor.authorBaş, Türker
dc.date.accessioned2014-07-08T14:03:47Z
dc.date.available2014-07-08T14:03:47Z
dc.date.issued2011-07
dc.identifier.citationMERT, İ., KESKİN, N., BAŞ, T. (2011). Motivasyonel dil (MD) teorisi ve ölçme aracının Türkçede geçerlik ve güvenilirlik analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (2), 243-255. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/314
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/239
dc.description.abstractLiderlik ve iletişim yazını incelendiğinde, 1990’lı yıllara kadar, liderin kullandığı dil ve bu dilin içeriğine ait söz edimlerinin, bireysel ve örgütsel çıktılar üzerinde nasıl bir etki yarattığına ilişkin yeterli sayıda araştırma bulunmadığı gözlenmektedir. Sullivan (1988) tarafından geliştirilen Motivasyonel Dil Teorisi’nin yazındaki bu eksikliği gidermeye yönelik ilk kapsamlı çaba olduğu söylenebilir. Mayfield, Mayfield ve Kopf’un (1995) bu teoriyi temel alarak geliştirdikleri Motivasyonel Dil Ölçeği ise konu ile ilgili görgül araştırmaların önünü açmıştır. Bu çalışmada, Mayfield, Mayfield ve Kopf (1995) tarafından geliştirilen söz konusu ölçeğin Türkçe’deki geçerlilik ve güvenilirliliği sınanmıştır. Yapılan analizler neticesinde ölçeğin yüksek geçerlilik ve güvenilirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Motivasyonel Dil Ölçeğinin bundan sonra Türk örneklem üzerinde yapılacak görgül araştırmalara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.en_US
dc.description.abstractWhen the literature of leadership and communication is examined, it can be identified that until 1990s, there was not enough study on the effects of a leader’s language and its content on motivation and performance of employees. This gap was filled in theoretical dimension by the Motivating Language Theory by Sullivan (1988) and as an extension of this theory, the Motivating Language Scale developed by Mayfield, Mayfield and Kopf (1995) based on the former study closed in practical dimension. In this study, the scale developed by Mayfield, Mayfield and Kopf (1995) has been tested for its validity and reliability. As a result of analyses carried out, it has been determined that the scale has a high rate of validity and reliability. Therefore, it is assessed that this scale can contribute to empirical studies in the future.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMotivasyonen_US
dc.subjectMotivasyonel Dil Teorisien_US
dc.subjectGeçerliliken_US
dc.subjectÖlçeken_US
dc.subjectGüvenilirliken_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectMotivating Language Theoryen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.subjectScaleen_US
dc.titleMotivasyonel dil (MD) teorisi ve ölçme aracının Türkçede geçerlik ve güvenilirlik analizien_US
dc.title.alternativeThe relaibility and validity analyses of motivational language theory and scaleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage243en_US
dc.identifier.endpage265en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record