Güncel Gönderiler

  • 160. Yıldönümünde kırım savaşı 

    Akbulut, İlhan (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2014)
    Kırım Savaşı, Osmanlı Padişahı Abdülmecid zamanında Osmanlı, İngiliz ve Fransız devletlerinin Rusya’ya karşı yaptıkları savaş olarak anılır. Sultan Abdülmecid’in Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden güçlü duruma getirmek ...