Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorİnal, Vedit
dc.date.accessioned2014-07-08T09:08:32Z
dc.date.available2014-07-08T09:08:32Z
dc.date.issued2012-01
dc.identifier.citationİNAL, V. (2012). Türkiye 2023 yılında dünyanın on büyük ekonomisinden biri olabilir mi?. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1), 69-87. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/583
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/222
dc.description.abstractBu makalede Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın on büyük ekonomisinden biri olup olamayacağı araştırılmıştır. Büyüme teorisine göre büyümenin belirleyenleri tasarruf ve yatırımlar, beşerî sermaye ve araştırma-geliştirme çabalarının sağladığı teknolojik gelişmedir. Türkiye’nin tasarruf ve yatırım oranları 1988’den beri azalmaktadır. İşgücünün ortalama eğitim seviyesi ve kalitesi giderek yükselmekte ve Türkiye’nin rakipleriyle arasındaki fark kapanmaktadır, ama bu makaledeki tahmine göre, 2023 yılında Türkiye işgücünün eğitim seviyesi ve kalitesi rakiplerinin çoğunun gerisinde kalmaya devam edecektir. Araştırma-geliştirme çabaları da hızla artmaktadır, ama diğer olumsuz gelişmeler dikkate alındığında, araştırma-geliştirme çabalarındaki gelişmenin, 2023 yılında, Türkiye’yi ilk on ülke arasına sokmaya yetmeyeceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis article inquires as to whether Turkey can be among the ten largest economies of the world in 2023. According to the theory of growth, saving and investment, human capital, research and development efforts and the resulting technological development are the factors that cause economies to grow. The saving and investment ratios of Turkey have been declining since 1988. The average level of education of the labor force and the quality of education are both improving, but according to the predictions in this article, in 2023, the education level of the labor force will continue to be below most of Turkey’s rivals. Research and development efforts are also improving, but considering the other negative developments, it is concluded that the progress in research and development will be insufficient to take Turkey into the group of top ten countries in 2023.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisadi Büyümeen_US
dc.subjectBüyümenin Belirleyenlerien_US
dc.subjectTürkiye’nin Büyümesien_US
dc.subjectTürkiye’nin Kalkınmasıen_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectDeterminants of Growthen_US
dc.subjectTurkish Growthen_US
dc.subjectTurkish Developmenten_US
dc.titleTürkiye 2023 yılında dünyanın on büyük ekonomisinden biri olabilir mi?en_US
dc.title.alternativeCan Turkey be among the ten great economies of the world in 2023?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.authorIDTR31217
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage87en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster