Show simple item record

dc.contributor.authorKitapçı, Olgun
dc.contributor.authorTaştan, Serkan
dc.contributor.authorDörtyol, İbrahim Taylan
dc.date.accessioned2014-07-07T10:19:17Z
dc.date.available2014-07-07T10:19:17Z
dc.date.issued2012-07
dc.identifier.citationKİTAPÇI, O., TAŞTAN, S., DÖRTYOL, İ., AKDOĞAN, C. (2012). Ağızdan ağıza çevrimiçi iletişimin otellerdeki oda satışlarına etkisi üzerine bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2), 266-274.ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/307
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/211
dc.description.abstractSatın almakarar sürecinde tüketiciler veri kaynağı olarak birçok unsuru kullanmaktadır. Sosyal bir varlık olmanın getirdiği dürtü ve teknolojide yaşanan gelişmeler satın alım karar sürecinde ağızdan ağıza iletişimi ön plana çıkarmış ve söz konusu iletişimin çevrimiçi gerçekleştirilmesine olanak sağlamıştır. Bu çalışma, bu noktadan hareketle, turizm endüstrisine odaklanmakta ve tatil satın alım davranışları üzerinde diğer müşteriler tarafından oluşturulan görüşlerin etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın veri toplama sürecinde ülkenin en eski ve en çok kullanılan tatil web sitelerinden olan tatilsepeti.com’dan yararlanılmıştır. Veri analizi evresinde yarı-logaritmik model kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları müşteri görüşlerinin satın alım karar süreci üzerindeki etkisinin altını çizmektedir.en_US
dc.description.abstractCustomers have used many components as data source in the purchase decision process. The motivation of being a social existence and the technological progress have featured word-of-mouth communication and have led to realization of this communication online. From this point of view, the present study focuses on hospitality industry and aims to investigate the influence of online consumer-generated reviews on holiday buying behaviour. For the data collecting process of the study, tatilsepeti.com, one of the oldest and mostly used holiday web sites is used. The semi-logarithmic model is used to assess the impact of online reviews. The results underline the significant effects of online reviews on consumer buying decision process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğızdan Ağıza İletişimen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectÇevrimiçi Satışen_US
dc.subjectOtelen_US
dc.subjectWord-of-Mouth Communicationen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectOnline Salesen_US
dc.subjectHotelen_US
dc.titleAğızdan ağıza çevrimiçi iletişimin otellerdeki oda satışlarına etkisi üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe impact of online word-of-mouth communication on hotels’ room salesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.authorIDTR28141
dc.contributor.authorIDTR104623
dc.contributor.authorIDTR125399
dc.contributor.authorIDTR38450
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage266en_US
dc.identifier.endpage274en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record