Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Sönmez
dc.contributor.authorBuğan, Onur
dc.date.accessioned2014-04-21T20:50:51Z
dc.date.available2014-04-21T20:50:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationÇelik, S., Buğan, O. (2013). Açık Dergi Sistemleri (ADS): Açık kaynak kodlu dergi yönetim ve yayımlama sistemi. Yükseköğretim Dergisi. 3(1), 12-21.en_US
dc.identifier.issn2146-796X
dc.identifier.issn2146-7978
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/20
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.2399/yod.13.003
dc.descriptionÇelik, Sönmez (Dogus Author) -- Buğan, Onur (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractAkademik dergiler, bilimsel araştırma sonuçlarının kısa sürede yayımlanmasına aracılık etmek suretiyle, bilginin paylaşılmasına, araştırma sonuçlarının kalıcılığının sağlanmasına ve bu yolla bilimin gelişmesine katkı sağlamada önemli rol oynayan bir yayın türüdür. Bilimin rehberliğinde dünyaya açılmak, içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için dergi yayımcıları, araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayımcılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacındadır. Dergilerin yayım sürecindeki iş ve işlemlerin, uluslararası alanda kabul görmüş bir dergi yönetim ve yayımlama sistemi aracılığıyla yapılması çok önemlidir. Bilginin paylaşımı için uygun ortamların geliştirilmesi ile akademik ve kamusal araştırmaların kalitesinin artırılması amacıyla Kamu Bilgi Projesi çerçevesinde geliştirilen Açık Dergi Sistemleri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.en_US
dc.description.abstractAcademic journals help timely publish of scientific research results, share of information, help research results to be permanent and through these contribute the development of science. Journal publishers aim to publish original articles following international publishing principles in order to open to the world, reach the society, leading the changing demands of them. It is important that tasks and procedures are handled by a widely excepted journal publishing system. Open Journal Systems developed under Public Knowledge Project which are started in order to help the creation of appropriate environment and increase the quality of academic and public research developed within this framework is the main topic of this study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.2399/yod.13.003en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAçık Dergi Sistemlerien_US
dc.subjectAçık Erişimen_US
dc.subjectDergi Yayımlamaen_US
dc.subjectDergi Yönetimien_US
dc.subjectDergi Otomasyon Sistemlerien_US
dc.subjectElektronik Dergi Yayımcılığıen_US
dc.subjectOpen Journal Systemsen_US
dc.subjectOpen Accessen_US
dc.subjectJournal Publishingen_US
dc.subjectJournal Managementen_US
dc.subjectJournal Automation Systemsen_US
dc.subjectElectronic Journal Publishingen_US
dc.titleAçık Dergi Sistemleri (ADS): Doğuş Üniversitesi Dergisi yönetim ve yayımlama sistemien_US
dc.title.alternativeOpen Journal Systems (OJS): a system of open source software for journal management and publishingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYükseköğretim Dergisien_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğüen_US
dc.contributor.authorIDhttp://orcid.org/0000-0002-3973-4664en_US
dc.relation.tubitakinfo:eu-repo/grantAgreement/TÜBİTAK/EEEAG/test123


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record