Show simple item record

dc.contributor.authorGüneş, Sevcan
dc.date.accessioned2014-07-02T13:21:41Z
dc.date.available2014-07-02T13:21:41Z
dc.date.issued2013-01
dc.identifier.citationGÜNEŞ, S. (2012). Finansal gelişmişlik ve büyüme arasındaki nedensellik testi: Türkiye örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 73-85.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/320
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/201
dc.description.abstractFinansal gelişmenin, tasarrufların kullanılmasını sağlaması ve bilgiye ulaşma maliyetini düşürmesi nedeniyle ekonomik büyümeyi hızlandırıcı etkisi olmaktadır. Diğer taraftan ekonomik büyüme de finansal enstrümanlara olan talebi artırarak finansal gelişmeyi hızlandırır. Bu nedenle finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki birçok ampirik çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada finansal gelişmişlik düzeyini simgelemesi açısından para arzının (M2Y) milli gelire oranı (GNP) ve finansal piyasalarda çalışanların toplam işgücü içerisindeki payı değişkenleri kullanılmıştır. 1988 ve 2009 dönemi arasındaki altışar aylık Türkiye verileri kullanılarak yapılan tahminde finansal gelişmenin iktisadi büyümeye neden olduğu sonucuna ulaşılamamıştır. Aynı dönem içerisinde, iktisadi büyümenin finansal piyasalarda çalışanların toplam işgücü içerisindeki payını artırdığı, ama M2Y/GNP oranını etkilemediği sonucu bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractSeveral channels through which financial development promotes growth in the economy include efficient mobilization of savings, lowering the cost of information gathering. On the other hand economic growth generates demand for some categories of financial instruments and facilitates financial development. The relationship between financial development and economic growth has been covered by many empirical studies. The ratio of money supply (M2Y) to national product (GNP) and the share of financial sector employment in total employment are used to represent the financial development level. Semiannual Turkey data set ranges over the period 1988 to 2009. There is no evidence that financial development is the cause of economic growth. Also this study shows that economic growth is the cause of the increase of the share of financial sector employment in total employment, but not effecting the ratio of M2Y/GNP over the same period in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansal Gelişmeen_US
dc.subjectBüyümeen_US
dc.subjectNedensellik Testien_US
dc.subjectHata Düzeltme Modelien_US
dc.subjectFinancial Developmenten_US
dc.subjectGrowthen_US
dc.subjectCausality Testen_US
dc.subjectVector Error Correction Modelen_US
dc.titleFinansal gelişmişlik ve büyüme arasındaki nedensellik testi: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeFinancial development and growth: causality analysis for the case of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.authorIDTR42847
dc.contributor.authorIDTR42847


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record