Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan, Tayfun
dc.date.accessioned2014-07-02T13:16:17Z
dc.date.available2014-07-02T13:16:17Z
dc.date.issued2013-01
dc.identifier.citationDOĞAN, T. (2012). Beş faktör kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (1), 56-64.ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/585
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/199
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını 234 kişi (98 kadın/136 erkek) oluşturmaktadır. Çalışma grubunun yaş aralığı 18-61’dir. Çalışmada veri toplama araçları olarak Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu ve Beş Faktör Kişilik Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre nevrotik kişilik özelliği ile öznel iyi oluş arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Dışadönüklük, sorumluluk, yumuşak başlılık ve deneyime açıklık kişilik özellikleriyle öznel iyi oluş arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca nevrotik kişilik özelliğinin öznel iyi oluşu negatif yönde; dışadönüklük kişilik özelliğinin ise pozitif yönde anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to analyze the relations between personality traits and subjective well-being. The number of the participants of the research was 234 (98 women/136 men). The age range of the study group was 18-61. The Oxford Happiness Scale-Short Form and the Big Five Personality Scale were used. Findings showed that there was a significantly negative relationship between neurotic personality trait and subjective well-being. Findings also revealed that there were positive relationships between subjective well-being and extraversion, conscientiousness, agreeableness, openness. Besides, it was found that neurotic personality trait was a negative and extraversion was a positive predictor of subjective well-being.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖznel İyi Oluşen_US
dc.subjectBeş Faktör Kişiliken_US
dc.subjectMutluluken_US
dc.subjectDışadönüklüken_US
dc.subjectNevrotikliken_US
dc.subjectSubjective Well-Beingen_US
dc.subjectFive Factor Personalityen_US
dc.subjectHappinessen_US
dc.subjectExtraversionen_US
dc.subjectNeurotismen_US
dc.titleBeş faktör kişilik özellikleri ve öznel iyi oluşen_US
dc.title.alternativeThe five factor personality traits and subjective well-beingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.authorIDTR136835


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record