Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Burcu
dc.date.accessioned2015-08-03T08:31:53Z
dc.date.available2015-08-03T08:31:53Z
dc.date.issued2015-01
dc.identifier.citationÖZCAN, B. (2015). ÇKE hipotezi yükselen piyasa ekonomileri için geçerli mi? Panel veri analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16 (1), 1-14.ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/1850
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/711/pdf_124
dc.description.abstractBu çalışmada, 4 yükselen piyasa ekonomisi için ÇKE hipotezi panel veri analizi ile test edilmektedir. Fakat öncelikle, eğim parametrelerinin heterojenliği ve yatay kesit bağımlılığının varlığı test edilmektedir. Daha sonra, heterojenite ve bağımsızlık durumu altında, Im vd. (2003), Maddala ve Wu (1999) ile Choi (2001)’e ait panel birim kök testleri, Westerlund (2007)’un bootstrap ECM eşbütünleşme testi ve Pedroni (2000)’ye ait FMOLS tahmincisi kullanılmaktadır. Son aşamada ise, panel hata düzeltme modeli (PVECM) oluşturularak, kısa ve uzun dönem nedenselliğinin yönü tespit edilmektedir. Sonuçlar, sadece uzun dönemde ekonomik büyüme ve enerji tüketiminden, emisyonuna doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Ulaşılan bu sonuç, uzun dönemde söz konusu ülke örneklemi için birtakım politika önerileri de sunmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to test the EKC hypothesis for 4 emerging countries through panel data analysis. However, the presence of slope heterogeneity and cross-sectional dependence is first tested. After that, under the presence of heterogeneity and independence, panel unit root tests of Im et al. (2003), Maddala and Wu (1999), and Choi (2001), bootstrap ECM cointegration test of Westerlund (2007), and FMOLS estimator of Pedroni (2000) are applied. At the last stage, based on PVECM (panel vector error correction model), the direction of short and long-run causalities are defined. The results imply that there is only a unidirectional long-run causality running from economic growth and energy consumption to emissions. This result also provides some policy implications for the long-run.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevresel Kuznets Eğrisien_US
dc.subjectKüresel Isınmaen_US
dc.subjectEmisyonuen_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectEnvironmental Kuznets Curveen_US
dc.subjectGlobal Warmingen_US
dc.subjectEmissionsen_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.titleÇKE hipotezi yükselen piyasa ekonomileri için geçerli mi? Panel veri analizien_US
dc.title.alternativeTesting the EKC hypothesis for 4 emerging countries: panel data analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.authorIDTR59503en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage14en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record