Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Lütfiye
dc.date.accessioned2014-07-02T06:05:39Z
dc.date.available2014-07-02T06:05:39Z
dc.date.issued2013-07
dc.identifier.citationÖZDEMİR, L. (2013). 2008 küresel ekonomik krizinin işletmeler üzerindeki etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (2), 249-265.ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/560
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/184
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, 2008 küresel ekonomik krizinin işletmeler üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırma, Malatya I. ve II. Organize Sanayi Bölgelerinde üretim faaliyetinde bulunan 99 işletme üzerinde yürütülmüştür. Veriler, anket tekniğiyle toplanmıştır. Ölçme aracının güvenilirliliği (Cronbach’s Alpha) 0,75’tir. Araştırmada t- testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, 2008 küresel ekonomik krizinin etkileri; demografik niteliklere, kriz deneyimine, kriz yönetim plânına ve kriz yönetim ekibine göre farklılaşmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to determine the effects of the 2008 Global Economic Crisis on firms. The research is carried out on 99 firms that are engaged in production activity in various sectors in Organized Industrial Zone I and Organized Industrial Zone II in Malatya. The data are collected using survey. Reliability of measurement tool (Cronbach’s Alpha) is 75%. T-test and one-way ANOVA analysis are used in the research. As a result, the effects of the 2008 Global Economic Crisis differ depending on demographic characteristics, crisis experience, crisis management plan, and crisis management team.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKriz Yönetimien_US
dc.subjectKriz Ekibien_US
dc.subjectKriz Planıen_US
dc.subjectKüresel Ekonomik Krizen_US
dc.subjectCrisis Managementen_US
dc.subjectCrisis Teamen_US
dc.subjectCrisis Planen_US
dc.subjectGlobal Economic Crisisen_US
dc.title2008 küresel ekonomik krizinin işletmeler üzerindeki etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of the 2008 global economic crisis on businessesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record