Show simple item record

dc.contributor.authorMüslümov, Alövsat
dc.date.accessioned2015-04-03T08:10:37Z
dc.date.available2015-04-03T08:10:37Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationMÜSLÜMOV, A. (2002). The measurement of the market’s reaction to merger announcements. (Working Paper), İstanbul, Doğuş University, 15p.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/1289
dc.description.abstractThis paper measures the capital markets’ reaction to merger announcements within the announcement month using the sample of 37 mergers from USA. Research findings indicate that targets earn positive average abnormal returns of 19 percent that is statistically significant, whereas acquirers earn positive average abnormal returns of 5 percent that is not statistically significant. The weighted average of the abnormal returns to acquirer and targets is 7 percent and statistically significant. These results indicate that the gains around the merger announcements reflect synergetic gains, not the wealth transfer from acquirer shareholders to target’s. The method of payment, business overlap degree of acquirer’s and target’s industries and the price-to-book ratio of acquirers significantly affect the division of the synergetic gains between the shareholders of target and acquirer firms.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada ABD ekonomisine ait 37 şirket birleşmesi örnek alınarak sermaye pazarlarının şirket birleşmeleri haberine tepkisi analiz edilmiştir. Araştırmada satın alınan firma hisse sahiplerinin birleşme haberinin ilan edildiği ayda istatiksel olarak anlamlı ortalama % 19 pozitif getiri elde ettiğini göstermiştir. Satın alan firma hisse sahiplerinin getirisinin ise ortalama % 5 ve istatiksel olarak anlamsızdır. Satın alınan ve satın alan firma hisse sahiplerinin getirilerinin ağırlıklı ortalaması % 7 olup, istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuç şirket birleşmeleri sırasında oluşan getirilerin bir sinerjik kazanç olduğunu, satın alan firma hisse sahiplerinden satın alınan firma hisse sahiplerine yapılan bir varlık transferi olmadığını göstermektedir. Ödeme yöntemi, birleşme stratejisi ve satın alan firmanın piyasa değeri/defter değeri oranının birleşme ilanı sırasında oluşan getirilerin satın alan ve satın alınan firmalar arasında bölünmesinde önemli etkenler olduğu saptanmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMergersen_US
dc.subjectAbnormal Returnsen_US
dc.subjectEvent Studiesen_US
dc.subjectMethod of Paymenten_US
dc.subjectPriceto-Book Ratiosen_US
dc.subjectŞirket Birleşmelerien_US
dc.subjectAnormal Getirien_US
dc.subjectÖdeme Yöntemien_US
dc.subjectPiyasa Değeri-Defter Değeri Oranıen_US
dc.titleThe measurement of the market’s reaction to merger announcementsen_US
dc.typeworkingPaperen_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage14en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record