Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorÜçışık, Fehim
dc.contributor.otherHacıibrahimoğlu, Nurhan
dc.date.accessioned2015-03-10T13:23:27Z
dc.date.available2015-03-10T13:23:27Z
dc.date.issued2012-06
dc.identifier.citationÜÇIŞIK, F. (2012). Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu: açış konuşması. ÖKTEM, N. KATMER, N. (ed.). Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu: bildiriler kitabı, 09 Mart 2011 içinde 7-10 ss. İstanbul, Doğuş Üniversitesi.en_US
dc.identifier.isbn9789944578950
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/1092
dc.description.abstractİnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin önsözünde, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların, içinde söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulmasının en yüksek amaç olarak ilan edilmiş bulunduğu ve insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunmasının esaslı bir zaruret olduğu belirtilmektedir. Anılan Bildirge, insan hakları konusunda ayrıntılı hükümler içermekte, herkesin bu hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı bulunduğunu (m.28), halkın iradesinin hükümet otoritesinin esasını teşkil ettiğini (m.21), her şahsın kendisine Anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiili netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı olduğunu (m.8) belirtmektedir. Böylece, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, sıraladığı temel hakların hem uluslararası düzeyde, hem de ulusal düzeyde korunmasını öngörmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOmbudsmanen_US
dc.subjectOmbudsmanlıken_US
dc.subjectKamu Denetçiliğien_US
dc.subjectOmbudsman Institutionen_US
dc.subjectOmbudsmanlık Kurumuen_US
dc.titleUluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu: açış konuşmasıen_US
dc.title.alternativeInternational Ombudsman Symposium: opening speechesen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalUluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu 9 Mart 2011en_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR104012en_US
dc.contributor.authorIDTR104036
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage10en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster