Show simple item record

dc.contributor.authorKarakul, Selman
dc.date.accessioned2015-03-10T11:38:16Z
dc.date.available2015-03-10T11:38:16Z
dc.date.issued2012-06
dc.identifier.citationKARAKUL, S. (2012). Siyasal kutuplaşmanın kamu denetçiliği kurumu üzerindeki olası etkileri. ÖKTEM, N. KATMER, N. (ed.). Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu: bildiriler kitabı, 09 Mart 2011 içinde 155-165 ss. İstanbul, Doğuş Üniversitesi.en_US
dc.identifier.isbn9789944578950
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/1088
dc.description.abstractSempozyumun sonuç oturumunun son konuşmacısı olarak, Türkiye’de kamu denetçiliği kurumu ve kamu idaresinin işleyişiyle ilgili olarak yeni bir tartışma açmak istemiyorum. Bununla birlikte, Türkiye’de kamu denetçiliği kurumunu bekleyen hukuksal ve idari sorunların yanı sıra, olası siyasal sorunlara da değinmek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de 12.09.2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucunda kabul edilerek yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleriyle, Anayasal temele kavuşan kamu denetçiliği kurumu, önceki konuşmacılar tarafından hukuksal ve idari yönleriyle ele alındı. Ayrıca, başta Avrupa Ombudsmanı olmak üzere, İsveç, Almanya, İngiltere ve İspanya’da kamu denetçiliği kurumu ve uygulamaları üzerinde ayrıntılı olarak duruldu. Türkiye’de, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı’nın Avrupa’daki emsalleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmesinin, Tasarı’da yer alan eksiklerin giderilmesinde ve daha önemlisi kamu yönetiminde doğru idari davranışların yerleşmesinde yol gösterici olacağını umuyorum. [...]en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOmbudsmanen_US
dc.subjectOmbudsmanlıken_US
dc.subjectKamu Denetçiliğien_US
dc.subjectOmbudsman Institutionen_US
dc.subjectOmbudsmanlık Kurumuen_US
dc.titleSiyasal kutuplaşmanın kamu denetçiliği kurumu üzerindeki olası etkilerien_US
dc.title.alternativeThe probable impacts of political polarisation on the ombudsman institutionen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalUluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu 9 Mart 2011en_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR35215en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage165en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record