Show simple item record

dc.contributor.authorGözaydın, İştar
dc.date.accessioned2015-03-10T11:29:36Z
dc.date.available2015-03-10T11:29:36Z
dc.date.issued2012-06
dc.identifier.citationGÖZAYDIN, İ. (2012). Ombudsmanlık kurumunun sağlayacağı imkanlar. ÖKTEM, N. KATMER, N. (ed.). Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu: bildiriler kitabı, 09 Mart 2011 içinde 149-150 ss. İstanbul, Doğuş Üniversitesi.en_US
dc.identifier.isbn9789944578950
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/1087
dc.description.abstract[...] Çeşitli girişimlerden sonra 12 Eylül 2010 tarihli referandum sonucunda son anayasa değişikliği sağlandı ve kamu denetçiliği kurumu Türkiye hukuk sisteminde de anayasal yerini aldı. Adalet ve hakkaniyet ideallerinin sağlanmasında etik değerlerin hukuk sistemine kazandırılması bakımından çok önemli bir araç ombudsman müessesesi. Çoğulcu demokrasi içinde bir hak arama kurumu, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde olmazsa olmaz bir kurum. Bu bağlamda katılım açısından çok önemli ama onun da ötesinde iç hukuk uygulamalarında ne kadar önemli katkılarda bulunabileceği aşikâr. Yargı organına paralel çalışmasıyla hukukun üstünlüğü ilkesinin yerleşmesi bakımından çok önemli. [[...]en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOmbudsmanlıken_US
dc.subjectOmbudsmanen_US
dc.subjectOmbudsmanlık Kurumuen_US
dc.subjectOmbudsman Institution
dc.subjectKamu Denetçiliği
dc.titleOmbudsmanlık kurumunun sağlayacağı imkanlaren_US
dc.title.alternativeOpportunities which are provided by ombudsmanen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalUluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu 9 Mart 2011en_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR151606en_US
dc.identifier.startpage149en_US
dc.identifier.endpage150en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record