Toplam kayıt 2, listelenen: 1-2

  • Haksız rekabet 

   Çelik, Nazlı Hilal (Yeditepe Üniversitesi, 2012)
   Haksız rekabet TTK'nın yanı sıra BK'da da düzenleme altına alınmıştır. TTK'da "aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suiistimali" şeklinde tanımlanan haksız rekabetin ...
  • Tıbbi müdahale sözleşmesinin sona ermesi 

   Çelik, Nazlı Hilal (Yeditepe Üniversitesi, 2014)
   Çalışmanın konusu, tıbbi müdahale sözleşmesinin hukuki niteliği ve buna dayalı olarak bu sözleşmenin nasıl sona ereceğidir. Bu bağlamda tıbbi müdahale sözleşmesinin hukuki niteliği incelenmiş, sona ermesi halinde meydana ...