Now showing items 1-7 of 7

  • Bir sanat şaheseri: Kitab-al Diryaq: (1. bölüm) 

   Erkmen, Nazan (Selçuk Ecza ve As Ecza Depoları, 2016)
   Halen Paris Ulusal Kütüphane’sinde bulunan, Ocak 1999 C.E., 585 A.H. tarihinde Rabi’amawwal’da 2964’lerde yaratılmış ve Arap medeniyetine ait bir yazma olduğu tahmin edilen Kitab al-Diryaq dünyanın en önemli sanat şaheserleri ...
  • Bir sanat şaheseri: Kitab-al Diryaq: (2. bölüm) 

   Erkmen, Nazan (Selçuk Ecza ve As Ecza Depoları, 2016)
   Halen Paris Ulusal Kütüphane’sinde bulunan, Ocak 1999 C.E., 585 A.H. tarihinde Rabi’amawwal’da 2964’lerde yaratılmış ve Arap medeniyetine ait bir yazma olduğu tahmin edilen Kitâb al-Diryâq dünyanın en önemli sanat şaheserleri ...
  • Cumhuriyet Dönemi kadın hakları ışığında öncü Türk kadın ressamlar 

   Eroğlu, Gülçin (Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-01)
   “Cumhuriyet Dönemi Kadın Hakları Işığında Öncü Türk Kadın Ressamlar” başlıklı tez araştırmamda, Türk resim sanatında kadın sanatçıların eserlerinde figür, ışık gölge, kompozisyon gibi ana öğelerin kullanımı yanısıra, kadının ...
  • Sanatta tıp: 2 

   Erkmen, Nazan (Selçuk Ecza ve As Ecza Depoları, 2015)
   Ünlü sanatçı Rembrandt tarafından tıp alanında yapılan birkaç örnek çalışma arasında “Dr. Tulp’un Anatomi Dersi” adlı yapıt da yer almaktadır. 1632 yılında, Rembrant tarafından, sipariş üzerine tuvale yağlıboya olarak ...
  • Sanatta tıp: Ameliyatlar, tedaviler, tıbbi müdahaleler... Mısırlılardan günümüze sanat eserleri 

   Erkmen, Nazan (Selçuk Ecza ve As Ecza Depoları, 2015)
   Tıp ile sanat arasındaki ilişki eski dönemlerden günümüze pek çok önemli sanatçı tarafından resimlenmekte, heykel, illüstrasyon, fotoğraf gibi alanlarda da yapıtlar üretilmektedir. Bu alanda yapılan sanat çalışmaları tıp ...
  • Türk resim sanatında (1908 - 1930) Erken Cumhuriyet Dönemine kadar ilk ve öncü kadın ressamlar 

   Akçay, Sebahat (Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Kadının konumu, toplum içerisinde yüklenmesi gereken sorumlulukları ve görevleri, dönemden döneme ve toplum anlayışlarına göre farklılıklar göstermiştir. Teokratik bir yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu döneminde, ...
  • Türk resim sanatında gerçeküstücü ressamlar 

   Suci, Melih (Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-03)
   Avrupa’nın dünya savaşları bunalımını yaşadığı dönemde ortaya çıkan bir sanat akımı olarak “gerçeküstücülük”, ya da diğer adıyla “sürrealizm” akımı, gerçeğin insanların zihinlerinde yarattığı şuuraltı izlerinin; rüyaların ...