Now showing items 1-1 of 1

    • Beş faktör kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş 

      Doğan, Tayfun (Doğuş Üniversitesi, 2013-01)
      Bu araştırmanın amacı kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını 234 kişi (98 kadın/136 erkek) oluşturmaktadır. Çalışma grubunun yaş aralığı 18-61’dir. Çalışmada ...