Now showing items 1-1 of 1

    • The bildung of bildungsroman: Joyce, Winterson and Kincaid 

      Demirtaş, A. Okan (Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06)
      Bu tez, Oluşum romanı türünün ortak özelliklerinin süregelen modernizm, postmodernizm ve sömürgecilik sonrası akımlarının etkisi ile zaman içerisindeki sürekli değişimini göstermektedir. Ayrıca, bu tez, dönemlerinin ünlü ...