Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Uluslararası Çalışma Örgütü 

      Demir, Cansev (Legal Yayıncılık, 2013-12)
      Çalışmamızda Uluslararası Çalışma Örgütü'nü, amaç ve ilkeleri, kuruluşu ve hedefleri, yapısı ve organları, standart tesisi ve denetim işlevleri, sözleşmeleri ve tavsiye kararları çerçevesinde ele alacak ve bu bağlamda ...