Toplam kayıt 2, listelenen: 1-2

  • Prenses Caroline von Hannover karar(lar)ı 

   Avcı, Büşra Burçe (Legal Yayıncılık, 2014-08)
   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kişinin belli başlı medeni ve siyasi haklarını geniş bir şekilde garanti (güvence) altına almıştır. Bütün Avrupa Konseyi üyesi ülkelerini onayladığı AİHS, "Avrupa Anayasası" olarak ...
  • Ultra vires doktrini 

   Avcı, Büşra Burçe (Legal Yayıncılık, 2013-12)
   Uluslararası örgütler nezdinde yetki aşımının tespiti önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu çalışmada ultra vires doktrininin incelenmesinin amacı, yetki aşımının çok yönlülük arz etmesi ve güncelliğini her daim korumasıdır. ...