Now showing items 1-1 of 1

    • Bir metal işletmesinde idealleştirilmiş tasarım 

      Antal, Selami Güven (Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
      Bu tez çalışması, liderlere kurumlarında kendi çözümlerini bulmalarına ve geleceği idealleşîirilmiş yeniden tasarım anlayışıyla nasıl tasarlayacaklarına yardımcı olmak, yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Tez kapsamındaki ...